Kancelaria Radców Prawnych

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi. Udzielamy indywidualnych porad prawnych oraz oferujemy obsługę podmiotów gospodarczych w ich siedzibie.

O Nas

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej na najwyższym poziomie, adekwatnej do potrzeb naszych klientów i ich celów biznesowych i osobistych. Klientami kancelarii są spółki cywilne i handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, inne jednostki sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne. Stanowimy kreatywny zespół specjalistów z różnych dziedzin prawa. Proponujemy optymalne rozwiązania oparte na wiedzy i doświadczeniu. Jesteśmy godnym zaufania partnerem w biznesie. Związani tajemnicą zawodową, gwarantujemy najwyższy poziom ochrony powierzonych nam informacji.

 

Zapraszamy do współpracy

 

Usługi

Specjalizujemy się następujących kategoriach spraw:

Prawo Cywilne w tym:

• Umowy cywilnoprawne, w tym m.in. umowa przedwstępna, zadatek, zaliczka, sprzedaż, najem, dzierżawa, darowizna, pożyczka, spółka cywilna
• Prawo spadkowe, w tym m.in. testamenty, stwierdzenie nabycia spadku, wydziedziczenie, zachowek, niegodność dziedziczenia, dział spadku
• Prawo rodzinne i opiekuńcze, w tym m.in. separacja, rozwód, rozdzielność majątkowa, podział majątku, alimenty, pozbawienie i ograniczenie praw rodzicielskich
• Prawo pracy,
• Środki odwoławcze, w tym zażalenie, sprzeciw, zarzuty i apelacja
• Skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
• Odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie dla osób poszkodowanych w wypadkach lub powstałe wskutek czynu niedozwolonego, błędu w sztuce lekarskiej czy wypadku przy pracy

Prawo handlowe i gospodarcze, w tym:

• Zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek
• Odpowiedzialność cywilna i karna członków zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
• Przygotowywanie aktów wewnętrznych (regulaminy, statuty, uchwały, itd)
• Przygotowywanie i opiniowanie umów
• Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo administracyjne, w tym:

• Odwołania od decyzji organów administracji publicznej
• Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
• Skarga kasacyjna do NSA – Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zespół

Zdzisław Pelc

Radca Prawny

  604 480 527
  biuro_pelc@pro.onet.pl

  Anna Pelc-Czajkowska

  Radca Prawny

   606 216 199
   anna.pelc.czajkowska@gmail.com

   Kontakt

   606 216 199 | 77 4134586
   anna.pelc.czajkowska@gmail.com | biuro_pelc@pro.onet.pl
   Biuro w Byczynie

   ul. Żółkiewskiego 2
   46-220 Byczyna

   Biuro w Opolu

   Ks. Konstantego Damrota 5/1,
   45-064 Opole